Ако си на възраст между 15 и 29 години, Младежките делигати към ООН имат нужда от твоето мнение! Като Български младежки делегати към ООН, тяхната цел е да бъдат връзката между младите хора, институциите в България и Организацията на Обединените нации и да представляваме младежите – техните мнения, идеи, нужди.
Ето защо се обръщат към теб, за да  споделиш твоето мнение по няколко въпроса. Ще ти отнеме не повече от 5 минути! За тях и за всички нас, младежките работници,  обаче отговорите ти ще бъдат особено важни и ценни, за да представим мнението на младите хора от България пред Трети комитет на Общото събрание на ООН в Ню Йорк тази есен.
Анкетата е анонимна, а резултатите от нея ще бъдат използвани единствено за целите на Програмата „Български младежки делегати към ООН“.

Анкета може да намерите на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFClyIxCRjVf5EuD3r43ShHFpE4pP7GSFV9xlyxqmbidSj3A/viewform