Включете се в анкета по проект European Youth Health Champion

Участвайте в анкета за млади здравни обучители по проекта European Youth Health Champion и може да получите възможност за участие в едноседмично обучение във Великобритания.

Ако сте млад човек на възраст от 14 до 25 години и се интересувате от здравословен и активен начин на живот или имате опит като обучител на връстници, или пък искате да станете такъв – включете се в проучване на компетенциите на младежи обучители по метода „връстници обучават връстници“ в Европа и имате шанс да участвате в едноседмично обучение за млади здравни обучители на връстници, което ще се проведе във Великобритания през 2018 година.

На базата на проучването и избраните добри практики Royal Society for Public Health (UK) ще изведат препоръки за образованието на връстници, от които ще последва създаването на ресурси (наръчник, обучителни материали, уеб платформа и онлайн курсове).

През 2018 година 10 български младежи на възраст до 26 години и запознати с темата за образованието на връстници ще имат възможност да участват в петдневно обучение във Великобритания с 50 други младежи от останалите участващи страни и да дадат обратна връзка за създадените ресурси.

Повече информация може да откриете ТУК
А анкетата може директно да я попълните ТУК