Арт движение КРЪГ и Община Кърджали организират в с. Дъждовница ежегодната лятна резиденция за художници, фотографи, артисти и поети „Арт хоризонти”. В рамките на седмица (19 – 28 август) Арт къщата в селото ще приюти творци от различни националности, свързани от идеята за създаване на артпроизведения в предизвикателствата на новата среда. Тазгодишното издание се провежда под мотото: „Глава 12 – ИСТОРИИ ЗА ВРАТИ И ПОКРИВИ, метаморфози”.
В предстоящото събитие могат да вземат участие художници, скулптори, фотографи, артисти и писатели.
Одобрените участници ще получат официална покана до 10 юли.
Конкретните направления за участие през 2017 г. са:
1 Живопис
2 Скулптура
3 Фотография
4 Ленд арт
5 Литература
6 Театър
Арт движение КРЪГ осигурява работното пространство, средствата за храна, нощувки и материали за участниците. Резиденцията разполага с ателиета и с открити пространства за работа и презентации.
Разходите за пътуването до с. Дъждовница и застраховките (за чуждите артисти) са за сметка на участниците. С всеки един от артистите ще бъде сключен договор, уреждащ участието му в проявата и авторските права за показване на работите му. Информация за участващите автори, за работата им по време на резиденцията, за участието им в дебати за изкуството, както и за произведенията, с които участват, ще бъде публикувана в специален каталог на български и английски език, обхващащ историята на 12-те летни резидентни програми „Арт хоризонти” (2006-2017).
Дати на провеждане: 19 – 28 август 2017.
Място: с. Дъждовница, Източни Родопи, Арт къща Дъждовница
Всеки автор, желаещ да кандидатства за арт резиденцията през 2017 г., трябва да изпрати кратко CV, представящо досегашната му работа и опит.
Адрес за контакти: arthorizons@abv.bg

КРАЕН СРОК: 30 ЮНИ

Повече информация