Период на провеждане: от 09:00 часа на 3 юли 2017 г. до 23:59 часа на 15 август 2017 г.

Организатори: Canon

Наградата, ваучер с максимална стойност 10 000 евро , е осигурен от местна туристическа агенция – Балкан Комфорт Д.М.С. ООД

Профил на участниците: В конкурса могат да участват всички жители на територията на България на възраст над 18 години. В конкурса нямат право да участват служителите на Canon и техните преки роднини, служителите в агенциите и всички други лица, свързани професионално с настоящия конкурс, както и лицата със статут „Учител на Canon“

Победителят в конкурса ще получи ваучер на стойност 10 000 евро за почивка в дестинация/дестинации по негов избор чрез местна туристическа агенция и може да вземе със себе си едно или повече лица в рамките на бюджета от 10 000 евро. Крайният маршрут трябва да бъде потвърден от Canon и победителя.

Повече информация може да намерите в Нашия Източник на информация