Конференция ECVET – 20 ноември 2017
Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ организира еднодневна Конференция „Валидиране на неформалното и информалното учене чрез ECVET”, която ще се проведе на 20 ноември 2017 г., в  залата на Центъра за развитие на човешките ресурси на ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 1., град София.
Конференцията ще събере участници от цялата страна, членове на различни младежки и доброволчески организации, на институции, училища, както и представители на бизнеса, които имат пряка заинтересованост от натрупването на компетентности в неформална среда, на тяхното валидиране и за по–добрата реализация на пазара на труда.
Конференцията обхваща теми, свързани с представянето на ECVET, с работата на младежките и доброволческите организации, с какви знания и умения трябва да се развиват, както и във връзка с предстоящо изграждане на Национална система за валидиране на ключови компетентности, с акцент върху отношението на работодателски организации към тези процеси.
Организаторите на Конференцията покриват разходите за работни материали, както и изхранването по време на семинара на участниците, заявили своето включване до 3 ноември 2017

Повече научете на:

http://www.hrdc.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-ECVET-20-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-2017%D0%B3-719