glow2015lekcii_small1

Академия ГЛОУ тази година ще се състои от 24 до 31 юли 2016 в град Велико Търново.

Лидерска академия „ГЛОУ“, организирана от едноименното сдружение, представлява едноседмичен образователен курс, насочен към насърчаване израстването на младите жени на възраст между 14-18 години, изграждането на лидерски качества, умения за взимане на решения, поставяне на цели, комуникативност, умения за реализиране на доброволчески инициативи, а също и осигуряването на информация по най-важните проблемите, с които те се срещат при своето израстване.

Академията се провежда изцяло на английски език.

Повече научете на: http://nmd.bg/liderska-akademiya-glou-2016-priema-dokumenti/?utm_source=newsletter_201613bg&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterBG