Търсят се 2 участници, младежки работници, лидери, ръководители на проекти, владеещи английски език и имащи интерес по темата.

Цели на обучението:

  • Увеличаване задълбоченото познаване на ERASMUS + KA2 сред потенциалните участници;
  • Осигуряване на пространство за по-нататъшно разработване на идеи за проекти с партньори, както и за обратна връзка и консултации;
  • Проучване на спецификата на стратегическите партньорства в областта на младежта;
  • Подкрепа за разработването на проекти за стратегически партньорства.

Период на провеждане: 12 – 16 февруари 2018 г.

Място: Литва

Краен срок за кандидатстване: 10 януари 2018 г.

Повече научете на: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/international-seminar-cross-over.7028/
ИЗТОЧНИК: http://youthub.bg/2017/12/mezhdunaroden-seminar-cross-v-litva-12-16-fevruari-2018-g/