Съюз на учениците в България организира национална кръгла маса „Работещият ученическ6853324и съвет – гарант за училищна демокрация“ на 21 април(Четвъртък) в Народно събрание на Република България. Основна цел на кръглата маса е реализирането на структурен диалог по въпросите на ученическото участие на местно, областно и национално ниво с представители на държавни институции, неправителствени организации и ученически представителства, който да формира обща концепция за стратегическо развитие в посока повишаване участието и чуваемостта на ученическия глас в процесите на взимане на решения. Повече за събитието можете да откриете във фейсбук (https://www.facebook.com/events/198091853888077/), както и от прикачените файлове. Регистрирайте се до 10 април

Повече научете на: http://nusbg.weebly.com/