Неформална младежка група „Дейни и идейни“, дългогодишни доброволци към Фондация НАРД, изготвиха проект за доброволчество, одобрен от Министерството на Младежта и Спорта по Националната Програма за младежта (2016 – 2020). Проектът „Терапевтична зона за емоционална подкрепа“ в Клиника по детска хирургия към УМБАЛ „Св. Георги“ гр. Пловдив, се очаква да се реализира в периода м.Септември, 2017 – м.Март, 2017 .

Ако проявявате интерес може да се апликирате в следната апликационна форма: https://docs.google.com/forms/d/1lE9hbn5VCGCx4j6tzHh5e10quXlr4uk1-Vl-kgcP2z0/viewform?edit_requested=true

 

Основната дейност на проекта е 2 пъти в седмицата (вторник и четвъртък, между 16:30 и 17:30ч), подготвени доброволци посещават децата, пролежаващи в отделението по детска хирургия и провеждат игри и съобразени занимания за разведряване на малките пациенти като им оказват психологическа и емоционална подкрепа. За всички доброволци са предвидени специализирани обучения за доброволество, специфики при работа с деца и пациенти в хирургично отделение – преди стартирането на посещенията им, както и обучения по музикотерапия и арт терапия, които да прилагат в своята работа с малките пациенти.

Проектът предоставя на младите хора възможност за активно включване в обществения и социален живот чрез доброволчество, като то е предпоставка за развиване на дългосрочни филантропски нагласи у тях. Чрез предвидените обучения и пректически опит, доброволците ще придобият специфични умения и компетенции, които ще са им от полза в професионалната реализация и личностното им развитие.

Основен проблем на децата, пациенти на Клиниката по детска хирургия (и техните родители), е психологическият дискомфорт в условията на болничната среда, който влияе пряко върху тяхното успешно оздравяване. Проектът ще им предостави възможност да общуват с добронамерени и позитивно настроени младежи, да получат внимание, да имат партньор в любими, подходящи за състоянието им игри и занимания. Това ще създаде условия за интеграция на деца, родители и младежи с различен личностен и обществен профил, както и среда на толерантност, подкрепа и взаимопомощ в този труден за семействата момент.

Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020).

При въпроси или нужда от допълнителна информация, може да потърсите част от екипа на „Дейни и идейни“:
Вероника Йовчева – 0878222406 ; veronika.yovcheva1989@gmail.com
Катерина Чобанова – 0877584564 ; katerina_94@abv.bg ; chobanova94@gmail.com