ОБЩИНА СИЛИСТРА , ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”- ОТДЕЛ „КУЛТУРА” и 
ЛИТЕРАТУРНО СДРУЖЕНИЕ „РЕКАТА И ПРИЯТЕЛИ” ОБЯВЯВАТ СЕДЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН
 КОНКУРС „ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО ИЛИ ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ" за написване на стихотворение,
 посветено на темата за любовта и/или виното - 14 февруари – Ден на Св. Валентин
и/или на Св. Трифон Зарезан.
Условия за участие в конкурса:
 Право на участие имат лица над 18 години.
Конкурсът е анонимен. Желаещите да участват трябва да изпратят до 12.02. 2018 г. /валидна е датата на пощенското клеймо/ 
голям пощенски плик, съдържащ:едно непубликувано и напечатано в 3 екземпляра стихотворение;малък, запечатан плик с лични данни: трите имена, адрес, e-mail, телефон за връзка с автора и кратка творческа 
биография / дата и място на раждане, публикации /Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение, посветено на темата за любовта и/или виното. 
Конкурсът е под патронажа на кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов
Творбите ще се оценяват от тричленно жури, утвърдено със Заповед на Кмета на Община Силистра. Ще бъдат връчени три 
парични награди: първа -200 лв., втора – 150 лв., и трета -100 лв. Награда на Литературното сдружение 
„Реката и приятели”- 100 лв.
Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса, както и да не са се състезавали 
в други конкурси. При неспазване на горепосочените условия кандидатът няма да бъде включен в конкурса.
Награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 22.02.2018 г., 17.00 ч. в Заседателната зала на Община Силистра
 Повече научете в нашия ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ