Иска ви се да участвате в Европейска Доброволческа службадългосрочен доброволчески проект? Търсите своята възможност за проект по ? Планирате какво ще правите след лятото? Погледнете тази възможност!

Търсим доброволец за одобрен 6-месечен ЕДС проект в Младежки център в Krisko, Словения.  Проектът е одобрен и финансиран по Програма Еразъм+. Началото на дейностите на доброволеца са на 1.09.2015 до 28.02.2016.

За повече информация: http://cvs-bg.org/volunteering/evs-slovenia/