evs
Търси се 1 кандидат от България за свободно доброволческо място за дългосрочен по Европейска Доброволческа Служба проект  в Келце, Полша!

 

За участникa са осигурени:

 

– разходи по настаняване

– джобни пари

– средства за самолетни билети

– пълна здравна застраховка за периода

– уроци по местния език

– международен сертификат за участие в Европейска програма Еразъм +

 

Предимствата на участие в ЕДС проект са възможност за младите хора да пътуват, придобиване на езикови умения в местния език, развитие и опит, специфични за проекта умения и компетенции, живот и работа в мултикултурна среда.

 

Краен срок за кандидатстване: 15/06/2016

Начало на проекта:01.09.2016

Край на проекта: 30.06.2017

 

Задачи на доброволеца:

 

Свободната позиция е за работа с деца в комплекс училище + детска градина. Кандидатът ще се грижи за

– организиране на извънкласни занимания на учениците след часовете

– организиране на занимания в предучилищна възраст, игри и занимания с начално ниво на английски

– ще участва активно в дейности и срещи, организирани за други ЕДС добровлци и чужденци в града

– ще работи в партньорство и с други училища, а също и с театрални клубове за деца

 

Критерии:

 

Доброволецът трябва да е на възраст между 18 и 30 години. Идеалният кандидат трябва да бъде мотивиран и автономен, да има интерес към работа с деца, както и към мулти-културни дейности с млади хора от различни страни. Специални умения и образование не са задължителни.

 

За повече информация, моля пратете имейл evs@foryoubg.org