Искате ли да развивате уменията си и да разширите професионалните си хоризонти? Искате ли да бъдете доброволец за една смислена кауза? Искате ли да бъдете част от промяната на живота на децата в България към по-добро?

Фондация „Сийдър” набира доброволци за работа в Кюстендил и София. В къщички от семеен тип „Сияние” в Кюстендил живеят 24 деца и младежи с умствени и физически увреждания.  Tе получават грижа и подкрепа 24 часа на ден, както и възможности за социална интеграция. Главна цел на Центъра за настаняване от семеен тип „Сияние” е да подпомогне социалната интеграция на децата и младежите със специални нужди, като се грижи те да посещават дневни центрове, училища и читалища, както и да вземат участие в инициативи на общността. Офисът на Фондация „Сийдър” в София е фокусиран върху административната и оперативна страна на проектната работа. Там ние организираме основните събития за набиране на средства, намираме спонсори и управляваме всички оперативни процеси.

В случай, че някоя от обявените по долу доброволчески позиции представлява интерес за Вас или имате идеи за други доброволчески инициативи, свържете се с Елена Симеонова – координатор Доброволци; тел. 0882552290 или е-мейл: elena@cedarfoundation.org.

Фондацията открива следните няколко отворени доброволчески позиции:

1) Фондация Сийдър търси доброволци за подпомагане на дейността на Централния офис на организацията. Централният офис на фондацията ръководи цялостната администрация, за набиране на средства, комуникации, програми и политика на работата на организацията. В подкрепа на доброволци общо практикуващата Program / Office ще се работи в тясно сътрудничество с всички членове на екипа на фондацията в централния офис.Тази позиция ще осигури на доброволеца значителен опит в неправителствените управления, събития планирания, изследвания, набиране на средства, общо управление на офис, както и допълнителен опит в работата в професионална среда и в рамките на водеща организация в областта.
Повече информация ще получите от следния файл: JD_VGeneralist_Central office_en

2) Доброволец за индивидуална подкрепа
Цел:  Главната роля на доброволецът ще бъде да подпомага работата на социалните терапевти в осигуряването на индивидуална грижа и подкрепа за клиентите; да предлага и осъществява нови образователни, спортни дейности и игри за свободното време. Доброволецът ще помага в разнообразяването на предлаганите дейности и ще участва активно, заедно с децата и младежите в дейностите и игрите.
Отговорности на доброволеца: Оказва помощ и подкрепа в работата на социалните терапевти, ръководителите екипи и трудотерапевтите в осъществяването на дейностите заложени в различните програми; Участва в дейностите на различните клубове по интереси – „Клуб по актьорско майсторство”, „Арт-клуб”, „Клуб по готварство”, „Клуб по градинарство”, „Клуб по готварство”. Участва в организирането на различни спортни и забавни игри; Работи с един или няколко клиенти в зависимост от дейността, заедно с член на персонала или самостоятелно
Изисквания и нужни умения:  Усет, уважение и познаване на правата на клиентите, тяхната личност и достойнство;   Мотивация за работа с деца и хора с интелектуални затруднения;  Креативност, търпение, отговорност, добри комуникативни умения и желание за усвояване и използване на алтернативни методи на комуникация;   Свидетелство за съдимост  В случай, че доброволецът е под 18 г. – деклрарация за съгласие от родителите  Ангажираност за период от мин. 6 месеца
Повече информация ще добиете от следния файл: JD_Vol Individual Support Asst_Kyustendil_bg

3) Доброволец „Личен асистент”
Цел:  Да се осигури безопасността на децата и младежите и адекватна индивидуална подкрепа по време на излизания в общността и посещение на различни мероприятия, напр. разходки, пазаруване, екскурзии, спортни занимания и др.
Отговорности на доброволеца: Доброволецът „Личен асистент” помага и подкрепя персонала при провеждането на дейности извън Центъра за настаняване от семеен тип. Той/тя придружава едно от децата/младежите при пазаруване, разходки в града или в планината, посещения на фитнес или други спортни занимания, на кино, театър и др. Доброволецът също е застъпник за правата на клиента в общността и го представлява по позитивен начин. Осъществява връзката между клиента и общността.
Изисквания:  Усет, уважение и познаване на правата на клиентите, тяхната личност и достойнство;   Възраст: 18+;  Инициативност и мотивация за работа с хора с интелектуални затруднения;  Отлични комуникационни умения и желание за усвояване на алтернативни методи на комуникация;   Свидетелство за съдимост;  Ангажираност за период от мин. 6 месеца
Повече информация: JD_Vol Personal Asst_Kyustendil_bg

4) Доброволец технически асистент
Цел: Подпомага дейността по създаване на инструменти за ПАЛ (Планиране с акцент върху личността). С помощта на снимки и картинки, подредени в определени класификатори, нашите клиенти участват активно в правенето на избор за различни дейности в тяхното ежедневие. За да се използват ефективно, класификаторите трябва да се поддържат и обновяват постоянно с нови снимки и картинки. Работата на доброволеца по създаване на снимки и обновяване на съдържанието на класификаторите ще позволи на социалните работници да отделят повече време за директна работа с клиентите.
Отговорности: Доброволецът подпомага работата на социалните работници по обновяване на съдържанието на класификаторите за работа по Планиране с акцент върху личността; Прави нови снимки на различни дейности, храни, персонал, предмети, приятели и др. и ги качва и подрежда на компютър; Посещава фото студио за изваждането на снимки, поставя надписи, ламинира,изрязва и ги залепва, където е необходимо, така че да отговарят на предварително зададената цел на класьора или на съответния инструмент.
Изисквания: Усет, уважение и познаване на правата на клиентите, тяхната личност и достойнство; Умения за работа с компютър и ламиниращо устройство; Ангажираност за период от мин. 6 месеца; Свидетелство за съдимост.
Повече информация: JD_Vol Tech Asst_Kyustendil_bg

5) Доброволец „Социални медии и комуникации”
Фондация Сийдър набира доброволци за подпомагане на дейността на отдел „Развитие и комуникации” в набирането на средства и управление на комуникациите в Централния офис на организацията. Отдел „Развитие и комуникации” на Фондация „Сийдър” създава и прилага стратегиите на организацията за набиране на средства и PR. Като доброволец ще работите в тясно сътрудничество с директор „Развитие”, PR координатора и други членове на екипа на Фондация „Сийдър”.
Тази позиция ще осигури на доброволеца значителен опит в професионална среда във водеща неправителствена организация, свързан с развитие на комуикациите, планиране и провеждане на събития, проучване, фондонабиране и др.
Примерни задължения на доброволеца:
Длъжностна характеристика
Доброволецът Социални медии и комуникации ще работи в сътрудничество с директор „Развитие”, PR координатора и други членове на екипа на Фондация „Сийдър”.
Отговорностите ще бъдат съобразени с конкретния доброволец и ще включват, без да се ограничават до: Актуализиране и поддържане на страниците на организацията в социалните медии Проучване на нови социални медии Поддръжка и актуализиране на уебстраницата Дизайн и създаване на брошури, презентации и промоционални материали Събиране на информация, статистики, снимки с цел разнообразяване на съдържанието на комуникационните канали на фондацията. Проучване на добри практики, събиране на съдържание и снимки за годишния отчет на организацията. Подкрепа при организирането и по време на събития за набиране на средства.
Повече информация: JD_VSocial Media and Communications_Central Office_bg