Представителството на Европейската Комисия в България в сътрудничество с Институт за икономическа политика (ИИП)
организира студентски семинар на тема: „Стартиране и развитие на бизнес в контекста на Предприемачество 2020“,
който ще се проведе в периода 27 – 29 ноември 2015 г. в хотел “Премиер”, Велико Търнов

По време на тридневното обучение избраните участници ще имат възможността да дискутират въпроси като: Защо е важно предприемачеството? Каква е ролята на националните и европейските институции за насърчаване на предприемаческата дейност? Какви умения са необходими за стартиране и развитие на бизнес? Какви са инструментите за финансиране на предприемаческата идея? Кои са отделните елементи на предприемаческата екосистема и как най-ефективно могат да си взаимодействат те?

Семинарът има за цел да посрещне нарастващата нужда от неформално обучение за студентите, обучаващи се в университетите извън София, както и да повиши техните качества и умения, за да могат да се реализират успешно на пазара на труда.

Ето защо обучението е предназначено за български граждани до 27 години, които са редовно записани във висши учебни заведения на територията на страната (извън София) и отговарят на едно от следните условия:

– да са студенти, обучаващи се в бакалавърска или магистърска степен;

– да са младежи до 27 години, дипломирали се през последните шест месеца.

Организаторите покриват следните разходи за участие в семинара: 2 нощувки в хотел „Премиер“, Велико Търново с пълен храноден и обучителни материали.

Участниците следва сами да организират и покрият разходите си за транспорт до и от Велико Търново.

Повече научете на нашия ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ