Краен срок за предаване на творбите: 18 февруари 2018 г.

Целта на конкурса е да се засили интересът на учениците към историята на България и към архитектурните паметници, създадени преди и след Освобождението.

Конкурсът дава възможност да се направи преглед на уменията и сръчността на децата, получени и усвоени в училище и в извънучилищни форми на дейност.

Конкурсът е посветен на Националния празник на България – Трети март.

Тема: „Морски фар“

Макетите могат да бъдат, както на съществуващи фарове, така и изработени по идея на участника.

Размерите на изработените макети не трябва да надвишават 50 х 50 см в основата и 50 см на височина и максимално тегло3 кг.

Конкурсът е индивидуален и макетите трябва да са изработени самостоятелно от участниците.

Право на участие имат всички ученици от I до XII клас от училищата и извънучилищни звена, читалища и школи.

Класирането ще се извърши в 4 възрастови групи.

Повече научете на: http://wp.flgr.bg/2017/06/29/vii-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B1%D1%8A%D0%BB/