01.09.2017 /петък/

09:00 – 17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

04.09.2017 /понеделник/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

10:30 – 12:30

Консултации “Кариерно орентиране“

Офис МИКЦ Пловдив

05.09.2017 /вторник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 15:00-16:30

 Консултации “Личностно развитие“

 Офис МИКЦ Пловдив

 

 Обучение „Превенция на полово предавани болести“

 Хисаря

7.09.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:00 –12:00

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

 

 14:00 –16:00

 Консултации „Доброволчество”

 Офис МИКЦ Пловдив

08.09.2017 /петък/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

11.09.2017 /понеделник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:30 – 12:30

 Консултации “Кариерно орентиране“

 Офис МИКЦ Пловдив

12.09.2017 /вторник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 15:00 – 16:30

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

Фестивал на водата с участието на МИКЦ Пловдив

13.09.2017 /сряда/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:30 –18:00

 Консултации “Кариерно орентиране“

 Офис МИКЦ Пловдив

 

 16:00- 17:00

Консултации „Доброволчество“

Офис МИКЦ Пловдив

 17:00 –18:00

 Клуб на доброволеца

 Офис МИКЦ Пловдив

14.09.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:00 –12:00

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

 

 14:00 –16:00

 Консултации „Доброволчество”

 Офис МИКЦ Пловдив

15.09.2017 /Петък/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 

18.09.2017 /понеделник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:30 – 12:30

 Консултации „Кариерно орентиране”

 Офис МИКЦ Пловдив

19.09.2017 /вторник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 15:00 – 16:30

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

20.09.2017 /сряда/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:30 –18:00

 Консултации Кариерно орентиране

 Офис МИКЦ Пловдив

 

 16:00- 17:00

Консултации „Доброволчество“

Офис МИКЦ Пловдив

 17:00 – 18:00

 Клуб на доброволеца

 Офис МИКЦ Пловдив

21.09.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:00 –12:00

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

 

 14:00 –16:00

 Консултации „Доброволчество”

 Офис МИКЦ Пловдив

 

25.09.2017г. /Понеделник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:30 – 12:30

 Консултации „Кариерно орентиране”

 Офис МИКЦ Пловдив

26.09.2017г. /Вторник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

15:00 – 16:30

Консултации “Личностно Развитие“

Офис МИКЦ Пловдив

27.09.2017г. /Сряда/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:30 –18:00

 Консултации Кариерно орентиране

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:00- 17:00

Консултации „Доброволчество“

Офис МИКЦ Пловдив

17:00 – 18:00

 Клуб на доброволеца

Офис МИКЦ Пловдив

 15:00

 Обучение „Моята първа работа“


2
8.09.2017г. /Четвъртък/

 

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:00 –12:00

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

 14:00 –16:00

 Консултации „Доброволчество”

 Офис МИКЦ Пловдив

29.09.2017г. /Петък/

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив