01.12.2017 /петък/

09:00 – 17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

14:30

АНТИ СПИН кампания

Главната Пловдив

03.12.2017 /Неделя/

16:00 – 18:00

Тържество по повод 5 декември – Международния ден на доброволеца

04.12.2017 /понеделник/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

10:30 – 12:30

Консултации “Кариерно орентиране“

Офис МИКЦ Пловдив

05.12.2017 /вторник/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

15:00-16:30

Консултации “Личностно развитие“

Офис МИКЦ Пловдив

06.12.2017 /сряда/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

16:30 –18:00

Консултации “Кариерно орентиране“

Офис МИКЦ Пловдив

16:00- 17:00

Консултации „Доброволчество“

Офис МИКЦ Пловдив

17:00 –18:00

Клуб на доброволеца

Офис МИКЦ Пловдив

7.12.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

10:00 –12:00

Консултации „Личностно развитие”

Офис МИКЦ Пловдив

14:00 –16:00

Консултации „Доброволчество”

Офис МИКЦ Пловдив

08.12.2017 /петък/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

09.12.2017 /събота/

Обучение по подхода ВОВ

Хисар

11.12.2017 /понеделник/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

10:30 – 12:30

Консултации “Кариерно орентиране“

Офис МИКЦ Пловдив


12.12.2017 /вторник/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

15:00 – 16:30

Консултации „Личностно развитие”

Офис МИКЦ Пловдив

Фестивал на водата с участието на МИКЦ Пловдив


13.12.2017 /сряда/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

16:30 –18:00

Консултации “Кариерно орентиране“

Офис МИКЦ Пловдив

16:00- 17:00

Консултации „Доброволчество“

Офис МИКЦ Пловдив

17:00 –18:00

Клуб на доброволеца

Офис МИКЦ Пловдив

Обучение „Работа в екип“

ПГЕЕ Пловдив

 14.12.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

10:00 –12:00

Консултации „Личностно развитие”

Офис МИКЦ Пловдив

14:00 –16:00

Консултации „Доброволчество”

Офис МИКЦ Пловдив

15.12.2017 /Петък/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

18.12.2017 /понеделник/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

10:30 – 12:30

Консултации „Кариерно орентиране”

Офис МИКЦ Пловдив

19.12.2017 /вторник/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

15:00 – 16:30

Консултации „Личностно развитие”

Офис МИКЦ Пловдив

20.12.2017 /сряда/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

16:30 –18:00

Консултации Кариерно орентиране

Офис МИКЦ Пловдив

16:00- 17:00

Консултации „Доброволчество“

Офис МИКЦ Пловдив

17:00 – 18:00

Клуб на доброволеца

Офис МИКЦ Пловдив

21.12.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

10:00 –12:00

Консултации „Личностно развитие”

Офис МИКЦ Пловдив

14:00 –16:00

 Консултации „Доброволчество”

Офис МИКЦ Пловдив

27.12.2017г. /Сряда/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

16:30 –18:00

Консултации Кариерно орентиране

Офис МИКЦ Пловдив

16:00- 17:00

Консултации „Доброволчество“

Офис МИКЦ Пловдив

17:00 – 18:00

Клуб на доброволеца

Офис МИКЦ Пловди


28.12.2017г. /Четвъртък/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

10:00 –12:00

Консултации „Личностно развитие”

Офис МИКЦ Пловдив

14:00 –16:00

 Консултации „Доброволчество”

Офис МИКЦ Пловдив

29.12.2017г. /Петък/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив