01.
11.2017 /сряда/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:30 –18:00

 Консултации “Кариерно орентиране“

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:00- 17:00

Консултации „Доброволчество“

Офис МИКЦ Пловдив

 17:00 – 18:00

 Клуб на доброволеца

 Офис МИКЦ Пловдив


02.
11.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:00 –12:00

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

 14:00 –16:00

 Консултации „Доброволчество”

 Офис МИКЦ Пловдив


03.
11.2017 /петък/

09:00 – 17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив


06.
11.2017 /понеделник/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

10:30 – 12:30

Консултации “Кариерно орентиране“

Офис МИКЦ Пловдив

обучителни сесии по подхода Връстници обучават връстници

Френска Езикова Гимназия – Пловдив


07.
11.2017 /вторник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 15:00-16:30

 Консултации “Личностно развитие“

 Офис МИКЦ Пловдив

обучителни сесии по подхода Връстници обучават връстници

Френска Езикова Гимназия – Пловдив


08.
11.2017 /сряда/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:30 –18:00

 Консултации “Кариерно орентиране“

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:00- 17:00

Консултации „Доброволчество“

Офис МИКЦ Пловдив

 17:00 –18:00

 Клуб на доброволеца

 Офис МИКЦ Пловдив


09.
11.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:00 –12:00

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

 14:00 –16:00

 Консултации „Доброволчество”

 Офис МИКЦ Пловдив


10.
11.2017 /петък/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив


13.
11.2017 /понеделник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:30 – 12:30

 Консултации “Кариерно орентиране“

 Офис МИКЦ Пловдив

обучителни сесии по подхода Връстници обучават връстници

Френска Езикова Гимназия – Пловдив


14.
11.2017 /вторник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 15:00 – 16:30

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

обучителни сесии по подхода Връстници обучават връстници

Френска Езикова Гимназия – Пловдив


15.
11.2017 /сряда/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:30 –18:00

 Консултации “Кариерно орентиране“

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:00- 17:00

Консултации „Доброволчество“

Офис МИКЦ Пловдив

 17:00 –18:00

 Клуб на доброволеца

 Офис МИКЦ Пловдив


16.
11.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:00 –12:00

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

 14:00 –16:00

 Консултации „Доброволчество”

 Офис МИКЦ Пловдив


17.
11.2017 /Петък/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

18.11.2017г. /Събота/

 10:00-18:00

Обучение „Връстници обучават връстници“

 Хисар

20.11.2017 /понеделник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:30 – 12:30

 Консултации „Кариерно орентиране”

 Офис МИКЦ Пловдив

обучителни сесии по подхода Връстници обучават връстници

Френска Езикова Гимназия – Пловдив


21.
11.2017 /вторник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 15:00 – 16:30

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

обучителни сесии по подхода Връстници обучават връстници

Френска Езикова Гимназия – Пловдив


22.
11.2017 /сряда/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:30 –18:00

 Консултации Кариерно орентиране

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:00- 17:00

Консултации „Доброволчество“

Офис МИКЦ Пловдив

 17:00 – 18:00

 Клуб на доброволеца

 Офис МИКЦ Пловдив

 09:30 – 12:00

 Обучителна среща „Успешна комуникация и работа в екип“

  Проф Гимназия по електроника и електротехника


23.
11.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:00 –12:00

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

 14:00 –16:00

 Консултации „Доброволчество”

 Офис МИКЦ Пловдив


24.
11.2017 /петък/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 14:00 – 18:00

 Обучение за младежи „Анимация за деца“

  Пловдив


27.
11.2017 /Понеделник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:30 – 12:30

 Консултации “Кариерно орентиране“

 Офис МИКЦ Пловдив

обучителни сесии по подхода Връстници обучават връстници

Френска Езикова Гимназия – Пловдив


28.
11.2017 /вторник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 15:00 – 16:30

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

обучителни сесии по подхода Връстници обучават връстници

Френска Езикова Гимназия – Пловдив


29.
11.2017 /сряда/

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:30 –18:00

 Консултации “Кариерно орентиране“

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:00- 17:00

Консултации „Доброволчество“

Офис МИКЦ Пловдив

 17:00 –18:00

 Клуб на доброволеца

 Офис МИКЦ Пловдив


30.
11.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:00 –12:00

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

 14:00 –16:00

 Консултации „Доброволчество”

 Офис МИКЦ Пловдив