01.08.2017 /вторник/

 09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 15:00-16:30  Консултации “Личностно развитие“  Офис МИКЦ Пловдив

 

02.08.2017 /сряда/

 09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 16:30 –18:00  Консултации “Кариерно орентиране“  Офис МИКЦ Пловдив
 16:00- 17:00 Консултации „Доброволчество“ Офис МИКЦ Пловдив
 17:00 – 18:00  Клуб на доброволеца  Офис МИКЦ Пловдив

03.08.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 10:00 –12:00  Консултации „Личностно развитие”  Офис МИКЦ Пловдив
 14:00 –16:00  Консултации „Доброволчество”  Офис МИКЦ Пловдив

04.08.2017 /петък/

09:00 – 17:00 Консултации и информация Офис МИКЦ Пловдив

07.08.2017 /понеделник/

09:00 –17:00 Консултации и информация Офис МИКЦ Пловдив
10:30 – 12:30 Консултации “Кариерно орентиране“ Офис МИКЦ Пловдив


08.08.2017 /вторник/

 09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 15:00-16:30  Консултации “Личностно развитие“  Офис МИКЦ Пловдив

09.08.2017 /сряда/

 09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 16:30 –18:00  Консултации “Кариерно орентиране“  Офис МИКЦ Пловдив
 16:00- 17:00 Консултации „Доброволчество“ Офис МИКЦ Пловдив
 17:00 –18:00  Клуб на доброволеца  Офис МИКЦ Пловдив

10.08.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 10:00 –12:00  Консултации „Личностно развитие”  Офис МИКЦ Пловдив
 14:00 –16:00  Консултации „Доброволчество”  Офис МИКЦ Пловдив

11.08.2017 /петък/

 09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив


12.08.2017г. /СЪБОТА/

 

 18:00- 20:00 Международен Ден на Младежта под мотото „Разчупи се“  Градска градина Пловдив (Цар Симеонова Градина)


14.08.2017 /понеделник/

 09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 10:30 – 12:30  Консултации “Кариерно орентиране“  Офис МИКЦ Пловдив

15.08.2017 /вторник/

 09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 15:00 – 16:30  Консултации „Личностно развитие”  Офис МИКЦ Пловдив


16.08.2017 /сряда/

 09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 16:30 –18:00  Консултации “Кариерно орентиране“  Офис МИКЦ Пловдив
 16:00- 17:00 Консултации „Доброволчество“ Офис МИКЦ Пловдив
 17:00 –18:00  Клуб на доброволеца  Офис МИКЦ Пловдив

17.08.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 10:00 –12:00  Консултации „Личностно развитие”  Офис МИКЦ Пловдив
 14:00 –16:00  Консултации „Доброволчество”  Офис МИКЦ Пловдив

18.08.2017 /Петък/

 09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив21.08.2017 /понеделник/

 09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 10:30 – 12:30  Консултации „Кариерно орентиране”  Офис МИКЦ Пловдив

 

22.08.2017 /вторник/

 09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 15:00 – 16:30  Консултации „Личностно развитие”  Офис МИКЦ Пловдив

 

23.08.2017 /сряда/

 09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 16:30 –18:00  Консултации Кариерно орентиране  Офис МИКЦ Пловдив
 16:00- 17:00 Консултации „Доброволчество“ Офис МИКЦ Пловдив
 17:00 – 18:00  Клуб на доброволеца  Офис МИКЦ Пловдив

24.08.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 10:00 –12:00  Консултации „Личностно развитие”  Офис МИКЦ Пловдив
 14:00 –16:00  Консултации „Доброволчество”  Офис МИКЦ Пловдив

25.08.2017 /петък/

 09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив

 

28.08.2017г. /Понеделник/

 09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 10:30 – 12:30  Консултации „Кариерно орентиране”  Офис МИКЦ Пловдив

29.08.2017г. /Вторник/

 09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
15:00 – 16:30 Консултации “Личностно Развитие“ Офис МИКЦ Пловдив

30.08.2017г. /Сряда/

 09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 16:30 –18:00  Консултации Кариерно орентиране  Офис МИКЦ Пловдив
 16:00- 17:00 Консултации „Доброволчество“ Офис МИКЦ Пловдив
 17:00 – 18:00  Клуб на доброволеца  Офис МИКЦ Пловдив

31.08.2017г. /Четвъртък/

09:00 –17:00  Консултации и информация  Офис МИКЦ Пловдив
 10:00 –12:00  Консултации „Личностно развитие”  Офис МИКЦ Пловдив
 14:00 –16:00  Консултации „Доброволчество”  Офис МИКЦ Пловдив