01.06.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:00 –12:00

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

 14:00 –16:00

 Консултации „Доброволчество”

 Офис МИКЦ Пловдив

02.06.2017 /петък/

09:00 – 17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

05.06.2017 /понеделник/

09:00 –17:00

Консултации и информация

Офис МИКЦ Пловдив

10:30 – 12:30

Консултации “Кариерно орентиране“

Офис МИКЦ Пловдив

06.06.2017 /вторник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 15:00-16:30

 Консултации “Личностно развитие“

 Офис МИКЦ Пловдив

 Обучение „Превенция на полово предавани болести“

 Хисаря

07.06.2017 /сряда/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:30 –18:00

 Консултации “Кариерно орентиране“

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:00- 17:00

Консултации „Доброволчество“

Офис МИКЦ Пловдив

 17:00 –18:00

 Клуб на доброволеца

 Офис МИКЦ Пловдив

08.06.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:00 –12:00

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

 14:00 –16:00

 Консултации „Доброволчество”

 Офис МИКЦ Пловдив

09.06.2017 /петък/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

12.06.2017 /понеделник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:30 – 12:30

 Консултации “Кариерно орентиране“

 Офис МИКЦ Пловдив

13.06.2017 /вторник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 15:00 – 16:30

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

14.06.2017 /сряда/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:30 –18:00

 Консултации “Кариерно орентиране“

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:00- 17:00

Консултации „Доброволчество“

Офис МИКЦ Пловдив

 17:00 –18:00

 Клуб на доброволеца

 Офис МИКЦ Пловдив

15.06.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:00 –12:00

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

 14:00 –16:00

 Консултации „Доброволчество”

 Офис МИКЦ Пловдив

16.06.2017 /Петък/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

19.06.2017 /понеделник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:30 – 12:30

 Консултации „Кариерно орентиране”

 Офис МИКЦ Пловдив

20.06.2017 /вторник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 15:00 – 16:30

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

21.06.2017 /сряда/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:30 –18:00

 Консултации Кариерно орентиране

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:00- 17:00

Консултации „Доброволчество“

Офис МИКЦ Пловдив

 17:00 – 18:00

 Клуб на доброволеца

 Офис МИКЦ Пловдив

22.06.2017 /четвъртък/

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:00 –12:00

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

 14:00 –16:00

 Консултации „Доброволчество”

 Офис МИКЦ Пловдив

23.06.2017 /петък/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

26.06.2017г. /Понеделник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:30 – 12:30

 Консултации „Кариерно орентиране”

 Офис МИКЦ Пловдив

27.06.2017г. /Вторник/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

15:00 – 16:30

Консултации “Личностно Развитие“

Офис МИКЦ Пловдив

28.06.2017г. /Сряда/

 09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:30 –18:00

 Консултации Кариерно орентиране

 Офис МИКЦ Пловдив

 16:00- 17:00

Консултации „Доброволчество“

Офис МИКЦ Пловдив

17:00 – 18:00

 Клуб на доброволеца

Офис МИКЦ Пловдив


29.06.2017г. /Четвъртък/

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив

 10:00 –12:00

 Консултации „Личностно развитие”

 Офис МИКЦ Пловдив

 14:00 –16:00

 Консултации „Доброволчество”

 Офис МИКЦ Пловдив

30.06.2017г. /Петък/

09:00 –17:00

 Консултации и информация

 Офис МИКЦ Пловдив